Tinka van Rood is herbenoemd als bestuurder van Trivire

Bestuurders van woningcorporaties worden sinds de herziening van de Woningwet in 2015 nog maar voor een periode van vier jaar benoemd. Dat betekent dat na iedere vier jaar wordt bekeken of de bestuurder nog past bij de organisatie en wordt herbenoemd voor weer een periode van vier jaar. 

Op 1 augustus 2016 startte Tinka van Rood als bestuurder bij Trivire en op 1 augustus 2020 is zij voor de eerste keer herbenoemd als bestuurder van Trivire. Haar tweede zittingstermijn zou aflopen op 1 augustus 2024. Eind 2023 is de procedure voor een tweede herbenoeming van Tinka opgestart door de Raad van Commissarissen (RvC) van Trivire. Inmiddels heeft de Autoriteit Woningcorporaties een positieve zienswijze afgegeven op het besluit van deze herbenoeming en heeft de RvC van Trivire besloten om Tinka per 1 augustus 2024 te herbenoemen voor een volgende termijn als bestuurder. 

De voorzitter van de RvC van Trivire, Cees Vermeer, zegt hierover:

Trivire heeft in haar ‘Koersdocument’ als missie verwoord dat ze Van Betekenis wil zijn voor haar huurders en dat vertaald naar kernopgaven en cultuurwaarden. Uit gesprekken die de RvC heeft gevoerd met interne en externe stakeholders, blijkt dat Tinka de afgelopen jaren op een mooie manier invulling heeft gegeven aan de Koers van de organisatie. Zij wordt gezien als een betrouwbare en besluitvaardige bestuurder. Ze pakt een voortrekkersrol, is gedreven en sociaal betrokken. En geeft richting aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen, de uitvoering van de sociale woningbouw in vitale wijken en de verduurzaming van onze woningen en de energietransitie. Ook het recente visitatierapport bevestigt dat Trivire er goed voor staat. Ook de komende jaren willen we dat Trivire op Koers blijft. En gezien de uitdagingen die voor ons liggen, willen wij dit graag continueren met Tinka als bestuurder van Trivire. De RvC ziet de komende periode dan ook met vertrouwen tegemoet en is ervan overtuigd dat Tinka deze mooie en uitdagende taak met haar bekende enthousiasme, bevlogenheid en professionaliteit op gaat pakken”.

Reactie Tinka

We hebben ook Tinka zelf gevraagd om een reactie over haar herbenoeming. Zij zegt hierover het volgende: “Ik ben heel blij met deze herbenoeming. De uitdagingen die er liggen zijn groot. We hebben een fantastisch team met mensen in onze organisatie en ook de samenwerking met onze partners is bijzonder waardevol. Alle uitgangspunten zijn aanwezig om de goede dingen te doen en écht Van Betekenis te zijn voor de mensen waar het om gaat: onze huurders. Ik kijk er naar uit om ook de komende vier jaar met elkaar de schouders te zetten onder alles wat er op ons pad komt. En ik geloof dat Trivire een mooie toekomst tegemoet gaat!”