‘Bakkie met de buurt’ in Nieuw Krispijn


In de wijk Nieuw Krispijn is woningcorporatie Trivire in september 2022 gestart met de bouw van woningen aan de Charlotte de Bournbonstraat, de Anna Paulownastraat en de Mariannestraat. Door de sloop van 84 woningen en het terugbouwen van 114 nieuwe woningen, heeft Trivire ervoor gezorgd dat meer mensen een nieuw thuis hebben gevonden in deze gloednieuwe buurt. In april 2024 betrokken de laatste bewoners hun nieuwe appartement aan de Anna Paulownastraat. Daarmee zijn alle 114 woningen bewoond. Op zaterdag 1 juni 2024 organiseerde de woningcorporatie een buurtfeest, zodat alle relatief nieuwe buurtbewoners elkaar op een feestelijke manier konden leren kennen. Het buurtfeest ‘Bakkie in de Buurt’ werd druk bezocht door jong en oud.

Een flink aantal buurtbewoners maakte voor het eerst een praatje met hun nieuwe buurtgenoten, onder het genot van een hapje en een drankje bij de mobiele buitenbar. De buurtkinderen lieten zich schminken en deden zich tegoed aan popcorn. Ook de wijkregisseur van Trivire, Dennis Goud en wijkconciërge Johan Klootwijk waren aanwezig om zich voor te stellen aan bewoners. “Als bewoners ergens tegen aan lopen wat hun woonplezier vermindert, dan is het fijn als zij weten bij wie zij terecht kunnen”, aldus Dennis.

Prettig wonen

Trivire vindt het belangrijk dat bewoners comfortabel wonen in een duurzame woning. Maar de woningcorporatie is zich er ook van bewust dat het voor bewoners belangrijk is om te wonen in een buurt waarin veilig en welkom voelt. Door het organiseren van een buurtfeest, investeert Trivire in een buurt waarin mensen elkaar kennen, zich verbonden voelen met elkaar en met de buurt. Community builder Eveline van de Lagemaat van SameninKrispijn, beaamt dat de sociale cohesie binnen een wijk invloed heeft op het welzijn van bewoners. “Als je invloed kunt uitoefenen op de omgeving waar je woont, als je meerdere mensen kent in je buurt, je samen geregeld een praatje maakt en weet bij wie je kunt aankloppen als er wat is, dan draagt dat bij aan je levensgeluk en gezondheid”, aldus Eveline.

Elkaar ontmoeten

Het buurtfeest was een succesvolle eerste grote wijkactiviteit. Bij eerdere gesprekjes in de wijk gaven veel bewoners al aan dat zij graag af en toe een feestje met elkaar willen vieren. Eveline moedigt de bewoners hierbij aan en helpt bij de organisatie van dit soort activiteiten en andere buurtinitiatieven. Trivire ondersteunt alle activiteiten waarbij buurtgenoten elkaar ontmoeten. Het sluit aan bij de wens van Trivire om bewoners te betrekken bij het verwezenlijken van een fijne en veilige woonomgeving voor iedereen.