Terugblik op een bijzondere relatiemiddag Trivire

Maandag 1 juli 2024 was de relatiemiddag van Trivire. Een mooie middag, waarin we de waardevolle connecties met onze huurders en maatschappelijke partners verder hebben mogen intensiveren. Ook was het een belangrijk moment om met elkaar in gesprek te gaan over de opgaven waar we de komende tijd voor staan. Opgaven die groot zijn, maar waarvan we overtuigd zijn dat we ze met elkaar aankunnen omdat we onze krachten bundelen en samen willen werken. Hoe we dat gaan doen? Tijdens de relatiemiddag lieten we ons door drie sprekers inspireren over hoe we om kunnen gaan met de uitdagingen die er op ons afkomen.

Inspirerende verhalen

Allereerst nam Joos Jacobs van visitatiebureau Pentascope ons mee in de resultaten van het visitatierapport van Trivire. Resultaten waar we als Trivire trots op mogen zijn. Want niet alleen blijkt dat we waarmaken wat we in onze Koers beloven. We maken ook nog eens het verschil als corporatie door echt Van Betekenis te zijn voor onze huurders. Onder de aanwezigen waren medewerkers, huurders, gemeenten, zorginstellingen, ketenpartners en andere belanghebbenden die aan de visitatie van Trivire hebben meegewerkt. Tinka van Rood, bestuurder Trivire, sprak haar waardering uit over de prestaties die wij als Trivire samen met onze partners hebben geleverd en bedankte iedereen die hier aan heeft bijgedragen.

De tweede spreker van de middag was Mieke Reynen. Zij nam ons mee in het onderwerp ‘Positieve Gezondheid’. Haar verhaal vertelde ons dat we voorbij de ziekte van mensen moeten kijken. Dat ieder mens kwaliteiten heeft die benut kunnen worden, wat goed is voor de samenleving én de persoon in kwestie. Ook stond zij stil bij wat wij in onze sector kunnen doen om een gezonde leefomgeving te creëren voor onze huurders. Mieke’s bijdrage was ook meteen haar laatste cadeautje aan Trivire, want op diezelfde dag zwaaide zij af als lid van de Raad van Commissarissen van Trivire. Met een mooie bos bloemen hebben we Mieke bedankt voor haar jarenlange inzet voor onze organisatie. 

De laatste spreker van de dag was Roek Lips: journalist, schrijver, mentor, spreker, adviseur, (oud)bestuurder en film- en theatermaker. Roek stond samen met ons stil bij het feit dat we leven in een samenleving waar niks meer is wat kortgeleden nog zo gewoon voor ons was. Dat we leven in een tijd van verandering en dat het juist in deze tijd zo belangrijk is om met elkaar in verbinding te blijven staan. Met elkaar kunnen we de roerige tijd waarin we leven, met alle uitdagingen die daarbij horen, het hoofd bieden. Zijn prachtige verhaal, ondersteund met filmfragmenten van bijzondere gesprekken vormde een impactvolle afsluiting van de middag.

Wij zijn als Trivire dankbaar dat we deze middag met de aanwezigen hebben mogen delen en met elkaar nog meer invulling hebben mogen geven aan #Van Betekenis zijn.