Gemeente Zwijndrecht heeft samen met woningcorporaties en huurdersverenigingen prestatieafspraken gemaakt

Woningcorporaties Trivire, Woonkracht10 en WBV Heerjansdam hebben samen met hun huurdersverenigingen en de gemeente Zwijndrecht nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Hierin is vastgelegd hoe zij in 2024 en 2025 samenwerken aan de woonambities in Zwijndrecht. De komende twee jaar zetten zij zich in om de veerkracht in buurten te versterken. Ook maakten zij afspraken over wonen met zorg, betaalbaarheid en beschikbaarheid en duurzaamheid.

Veerkrachtige buurten

De gemeente, corporaties en huurdersverenigingen zien dat in een aantal Zwijndrechtse buurten de leefbaarheid en veiligheid niet goed is. Dit willen zij verbeteren. Zij spraken af bestaande buurten te versterken. Daarvoor ontwikkelen ze een aanpak per buurt en letten op een meer gemengde instroom van nieuwe bewoners.

Wonen met zorg

Een passend huis voor mensen die zorg of aandacht nodig hebben, is in Zwijndrecht een groeiende uitdaging. Er zijn afspraken gemaakt over de juiste balans tussen deze groepen en andere woningzoekenden.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

De komende jaren blijven in Zwijndrecht nieuwe woningen worden gebouwd, zowel particulier als sociaal. Er is afgesproken dat het bij sociale nieuwbouw vooral gaat om vervangende bouw, voor een deel in andere buurten. Hierdoor ontstaan langzaamaan beter gemengde buurten en blijft het aantal sociale huurwoningen gelijk. Door verduurzaming en een gematigd huurbeleid houden corporaties de woonlasten betaalbaar.

Duurzaamheid

De partijen spraken af om vaart te maken met de energietransitie en het verduurzamen van woningen. De woningcorporaties spannen zich in om hun woningen klaar te maken voor het warmtenet. Ook werken de partijen samen aan klimaatverandering, biodiversiteit en hergebruik van producten en materialen.

Handtekening

De afspraken zijn 4 maart 2024 ondertekend door Trivire, Woonkracht 10, WBV Heerjansdam en hun huurdersorganisaties: Huurdersparticipatieraad Trivire, CombiRaad en Huurdersraad Woningbouwvereniging Heerjansdam. Namens de gemeente Zwijndrecht zette wethouder Robert Kreukniet zijn handtekening. 

Benieuwd naar de prestatieafspraken voor Zwijndrecht? U vindt ze hier!