Gemeente Dordrecht, woningcorporaties en huurders onderteken nieuwe prestatieafspraken

Op maandag 4 maart 2023 werden de nieuwe prestatieafspraken voor de gemeente Dordrecht ondertekend door wethouder Peter Heijkoop, de bestuurders van woningcorporaties Woonbron en Trivire en de huurdersorganisaties van Woonbron en Trivire. In deze prestatieafspraken staan de afspraken beschreven over de prestaties die zij de komende twee jaar gaan leveren op het gebied van wonen in Dordrecht. Alle partijen zijn blij dat er overeenstemming is over de prestatieafspraken: samen geven we zo vorm aan de woonambities in Dordrecht.

De opgave is groot

We staan in Dordrecht voor een behoorlijke woonopgave. Daarom moeten we prioriteiten stellen.

De druk op de woningmarkt is groot, energiekosten zijn gestegen en we hebben te maken met de negatieve gevolgen van klimaatverandering. We gaan ons daarom de komende jaren richten op de beschikbaarheid van nieuwbouwwoningen en op duurzaamheid. Naast deze twee opgaven blijven we ook letten op betaalbaarheid, huisvesting van aandachtsgroepen en leefbaarheid.

Benieuwd naar de prestatieafspraken voor Dordrecht? U vindt ze hier!