Goed gesprek met bewoners Halley- en Keplerweg over verduurzaming woningen

In de wijk Sterrenburg in Dordrecht start een grootschalige verduurzaming van 327 woningen aan de Halley- en Keplerweg. Medewerkers van VORM Renovatie maken de woningen, in opdracht van Trivire, energiezuiniger en comfortabeler. Voor de daadwerkelijke start van het project, zijn er als proef al een aantal woningen gerenoveerd.  De opgedane ervaringen worden ter lering meegenomen in de renovatie van de woningen die volgen, wat de kwaliteit en de duurzaamheid van de uitvoering ten goede komt. Eén van de woningen die al is gerenoveerd, is de woning van meneer en mevrouw In 't Veld.  Trivire en VORM waren welkom bij het echtpaar, dat al jaren op de Halleyweg woont. Zij spraken met de bestuurder van Trivire, Tinka van Rood, projectmanager Hein van Corven, sociaal projectleider Marjolein Cobelens  en Rob Meijer van VORM  over hun ervaringen. 

"Trivire wil dat bewoners zich goed voelen in hun energiezuinige en fijne woning, maar wij weten dat de werkzaamheden die bijdragen aan het wooncomfort veel vragen van bewoners”, aldus Tinka van Rood. Hein van Corven vult aan: “De sociaal projectleider van Trivire en de bewonersbegeleiders zijn veel met bewoners in gesprek over wat er gaat gebeuren en welke ondersteuning ze nodig hebben. Maar ook als projectmanager wil ik weten hoe bewoners zo’n ingrijpende renovatie ervaren en wat er beter kan. Voor hen doen we het tenslotte allemaal.” Rob Meijer, Hoofd realisatie bij VORM Renovatie sluit zich hierbij aan: “We zijn ons ervan bewust dat we met onze werkschoenen de leefwereld van de bewoners binnenstappen, het voelt alsof we op visite komen. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Ondanks de impact op de bewoners, werken we samen aan een sterkere buurt.”

 Op zijn kop

Door alle werkzaamheden staat de woning van elk huishouden drie weken op zijn kop: zo worden de standleidingen van de riolering vervangen, waarvoor het nodige hak- en breekwerk moet worden uitgevoerd. Water kan dan niet worden afgevoerd, waardoor onder andere toiletbezoek niet mogelijk is. Om bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens deze periode, kunnen zij gebruik maken van logeerwoningen. Deze ingerichte woningen, ook in Sterrenburg, zijn een tijdelijk verblijf tijdens de werkzaamheden. Daarnaast kunnen bewoners zich terugtrekken in een zogenaamde rustruimte in het Cultureel Centrum Sterrenburg.

Ingrijpend

Meneer In ’t Veld bevestigt dat de renovatie van de woning ingrijpend is. “Zelf verbleven wij drie weken in de logeerwoning. Alles was er geregeld, tot de toiletborstel aan toe. Toch was het voor ons een belastende tijd: je moet je woning echt uit handen geven.” Mevrouw In ’t Veld vertelt dat de buren elkaar tot steun zijn tijdens de werkzaamheden. “De sociale controle op onze galerij is groot. Als ze aan het werk zijn bij de buurvrouw, dan mag zij bij ons komen eten. Of wij gaan er samen even uit om aan de werkzaamheden te ontsnappen.” Mevrouw In ’t Veld is blij met de resultaten van de werkzaamheden, zoals met de vernieuwde douche. Met de hoogte van de stok om het raam mee te openen, is zij minder blij. "Ik kan er niet goed bij.  Ik ben niet zo groot met mijn slechts 1,50 m." 

Dankbaar voor klankbord

Trivire is blij met de feedback van bewoners voor en tijdens het project. De heer In 't Veld is deelnemer van de klankbordgroep, waar Trivire al voor de uitvoering van de werkzaamheden, regelmatig mee in overleg was over de plannen op de Halley- en Keplerweg. Juist bewoners zien en merken dingen die goed zijn om te weten, voordat we beginnen met de uitvoering van onze plannen.  Niet alleen als deelnemer van de klankbordgroep voorziet de heer In 't Veld Trivire van feedback, maar ook als bewoner van één van de eerste woningen die zijn gerenoveerd. “Sommige dingen hadden beter gekund. Daar kom je pas achteraf achter, als je weer eenmaal in je huis woont”, aldus meneer In ’t Veld. “Zoals de plek van  de bediening van het ventilatierooster: niet handig!  Ik geef alles door aan de uitvoerders. Dan kunnen ze het beter aanpakken bij alle woningen die nog volgen.”

Omvangrijk pakket maatregelen

Het omvangrijke pakket aan maatregelen om de woningen klaar te maken voor de toekomst, wordt per woongebouw uitgevoerd. Alle gasaansluitingen worden verwijderd. Alle bewoners gaan over op elektrisch koken en het woongebouw wordt hiermee gasloos. Raamkozijnen worden voorzien van HR++ beglazing en borstweringsisolatie. Er wordt een CO2 gestuurd ventilatiesysteem aangebracht voor een optimaal binnenklimaat in alle woningen. Naast de woningen wordt ook de schil van de vijf woongebouwen verduurzaamd. Gevels en bergingsplafonds worden geïsoleerd, verlichting wordt vervangen door led- verlichting en hoofddaken krijgen nieuwe dakbedekking. Trivire verwacht dat alle woningen en de woongebouwen begin 2026 zijn verduurzaamd.