Prestatieafspraken

In de Drechtsteden maken de gemeenten al jaren PALT-afspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties over de invulling van het woonbeleid. In de Woningwet is vastgesteld dat corporaties jaarlijks geactualiseerde prestatieafspraken aan de minister moeten aanbieden.