Onderzoeken

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze dienstverlening en relaties, doet Trivire regelmatig onderzoek naar haar presteren.  De uitkomsten van deze onderzoeken delen met onze klanten, maatschappelijke partners en medewerkers en zetten we, waar nuttig en nodig, om in verbeteringen. Op die manier blijven we onszelf en de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbeteren.