Rechten van betrokkene

Trivire verzamelt voor verschillende taken uw persoonsgegevens. Vanzelfsprekend houden wij ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruikt Trivire uw persoonsgegevens, dan heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen om grip te houden op de informatie die wij van u verzamelen en verwerken. Hieronder staan uw rechten beschreven. Wilt u een verzoek indienen? Maak dan gebruik van het formulier Recht van betrokkene dat u hier rechts kunt vinden.

Recht van betrokkene

Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens
Ik wil mijn persoonsgegevens laten corrigeren
Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen
Ik wil het gebruik van mijn persoonsgegevens laten beperken
Ik wil graag mijn persoonsgegevens meenemen (dataportabiliteit)
Ik wil bezwaar maken tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens
Ik wil een menselijke blik op een geautomatiseerd besluit

Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens

Met dit recht kunt u de persoonsgegevens die Trivire van u gebruikt inzien. Hierdoor weet u of en welke gegevens van u worden gebruikt. U kunt dit recht alleen gebruiken voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens en niet die van iemand anders. Wist u dat u ook al veel gegevens kunt inzien door in te loggen op MijnTrivire?

Ik wil mijn persoonsgegevens laten corrigeren

Vindt u onjuistheden in uw persoonsgegevens? U kunt ons dan vragen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn. Wist u dat u op MijnTrivire ook een aantal gegevens zelf kunt wijzigen?

Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Trivire verwijdert uw gegevens als u terecht aan geeft dat de gegevens:

  • niet kloppen
  • niet volledig zijn,
  • niet (meer) nodig zijn, 
  • in strijd met de wet worden gebruikt

Ik wil het gebruik van mijn persoonsgegevens laten beperken

U kunt Trivire verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken. Dat kan alleen als:

  • Wanneer u vindt dat de gegevens niet kloppen en wij tijd nodig hebben om dit te controleren. Wij mogen die gegevens dan niet gebruiken totdat wij een beslissing hebben genomen.
  • Wanneer u vindt dat wij uw gegevens niet gebruiken zoals het in de wet staat, maar u niet wilt dat de gegevens verwijderd worden. De persoonsgegevens blijven dan opgeslagen en voor u bereikbaar.
  • Wanneer Trivire de gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een juridische procedure.

Ik wil graag mijn persoonsgegevens meenemen (dataportabiliteit)

Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld een andere woningcorporatie. Het gaat om gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven of die wij van u hebben omdat we een huurcontract met u hebben afgesloten.

Ik wil bezwaar maken tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens

U kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u een bezwaar indient tegen de verwerking van uw persoonsgegevens maakt Trivire een afweging. U moet kunnen aantonen dat de verwerking nadelige effecten voor u kan hebben. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking in strijd is met de wet. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens verboden is of wanneer ze langer dan de toegestane termijn worden bewaard.

Ik wil een menselijke blik op een geautomatiseerd besluit

U heeft het recht om een menselijke blik aan te vragen op een geautomatiseerd besluit dat over u gaat en gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld dat u een woning niet krijgt toegewezen. Dit betekent dat Trivire een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens uw gegevens beoordeelt in plaats van de computer.