Speciale situaties bij huuropzegging

Als de huurder is overleden, zegt een nabestaande de huur op. Als de huurder is opgenomen in een verpleeghuis en zelf de huuropzegging niet kan afhandelen, doet iemand anders dit.

Veel gevraagd over Speciale situaties bij huuropzegging

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Algemeen

Als u gaat verhuizen moet u minimaal 1 maand van te voren schriftelijk de huur opzeggen. U hoeft niet te wachten tot het einde van de maand. Het opzeggen van de woning mag elk moment van de maand. Dat kan met een brief of u gebruikt het online huuropzeggingsformulier. Weet u al eerder dat u gaat verhuizen? Tot 3 maanden van te voren kan u de huuropzegging al doorgeven. U kunt uw huur opzeggen via formulier Huur opzeggen.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

De opzegtermijn is minimaal 1 maand. U hoeft niet te wachten tot het einde van de maand. Het opzeggen van de woning mag elk moment van de maand. Die maand gaat in op de datum waarop wij de opzegging ontvangen. Is dat in een weekend of feestdag, dan gaan we uit van de eerstvolgende werkdag. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw huuropzegging. Daarin staat de einddatum van uw huurovereenkomst. Dit is ook de laatste dag waarvoor u huur betaalt. Heeft u ons een machtiging gegeven voor automatische incasso? Dan zetten wij die stop. Daar hoeft u niets voor te doen.

Als u de huur langer van te voren op wilt zeggen, kan dat natuurlijk ook. Tot 3 maanden van te voren kan u de huuropzegging al doorgeven. Trivire heeft dan ook meer tijd om een nieuwe huurder voor uw woning te vinden en dit is gunstig als u bijvoorbeeld laminaat of meubels ter overname aan wilt bieden aan de nieuwe huurder. De huur opzeggen kan via het formulier Huur opzeggen.

De opzegtermijn van bedrijfsruimtes is anders. Daar leest u meer over op http://www.trivire.nl/ik-zoek/bedrijfsruimte/een-bedrijfsruimte-huren/.  

Een familielid is overleden en de huur van zijn/haar woning moet worden opgezegd. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Gecondoleerd met uw verlies. In het geval van overlijden van de huurder moeten de nabestaanden een kopie van de overlijdensakte en de contactgegevens met de huuropzegging meesturen. U kunt de woning ook digitaal opzeggen met het online huuropzeggingsformulier. U kunt het formulier ook downloaden en met de aangegeven documenten opsturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Wanneer uw partner is overleden, is het vaak mogelijk om in de woning te blijven wonen.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Algemeen

U laat de woning leeg en schoon achter en de tuin moet netjes zijn. De werkzaamheden die vermeld staan op het inspectierapport van de voorinspectie moeten klaar zijn.

Ik ben vergeten de meterstanden op te schrijven. Hebben jullie die voor mij?

Algemeen

Ja, u kunt de meterstanden terugvinden op het formulier van de eindinspectie. Die heeft u van de opzichter gekregen bij het inleveren van de sleutels of via de e-mail ontvangen. Kunt u het formulier niet vinden? Bel dan met ons via telefoonnummer 078 633 16 00.

Wat is een eindafrekening?

Algemeen

Wij maken een eindafrekening op als u verhuisd bent. Op de eindafrekening staat of u teveel betaalde huur terugkrijgt en of u nog huur en/of kosten voor schade of werkzaamheden moet betalen. Betaalde u stook- en of servicekosten in de huur? Die eindafrekening volgt later.

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

Algemeen

U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is één maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 12 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag? Kies dan de eerste werkdag na die datum. Er zijn situaties waarbij de opzegtermijn anders is, bijvoorbeeld na een woningruil of bij een bedrijfsruimte. De opzegtermijn staat altijd in de huurovereenkomst.

Hoe kan ik spullen in mijn woning ter overname aanbieden bij een huuropzegging?

Algemeen

Als bekend is wie de nieuwe huurder is, dan kunt u vragen of hij zaken van u wilt overnemen. De nieuwe huurder beslist of hij dit wil. De afspraken hierover zijn een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Wel hebben wij een overnameovereenkomst voor u, waarop u de gemaakte afspraken kunt vastleggen. Wij vragen u om drie exemplaren van deze overnameovereenkomst te tekenen. Eén voor uzelf, één voor de nieuwe huurder en één voor Trivire. U kunt het bij de eindopname aan de opzichter geven.</p>

Ik kan niet aanwezig zijn bij de voorinspectie / eindinspectie van de woning. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt iemand anders vragen namens u bij de inspectie aanwezig te zijn. In dat geval kunt een e-mail schrijven waarin u toestemming geeft aan iemand anders om de inspectie namens u te doen. Tijdens de inspectie laat uw waarnemer de e-mail aan de opzichter zien. Ook moet hij/zij zich legitimeren. Kan er echt niemand aanwezig zijn? Belt u dan met Trivire via telefoonnummer 078 633 16 00.

De huurder van een woning is overleden. Geldt er een andere opzegtermijn voor de huur van de woning?

Algemeen

Nee. Ook bij het overlijden van de huurder hanteren wij een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?

Algemeen

Staat de huurovereenkomst op beide namen en heeft u een geregistreerd partnerschap of een gerechtelijke uitspraak van de rechtbank bij echtscheiding? Dan heeft u wettelijk gezien beide recht op de woning. U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Dit doet u via het online

https://www.trivire.nl/media/5106/eenzijdig-huuropzeggingsformulier-trivire_a4.pdf

. Gebruikt u liever een papieren versie? Download dan het huuropzeggingsformulier en print deze zelf uit. Uw opzegging kunt u versturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

Ik heb mijn huur opgezegd en er ontbreken sleutels. Wat nu?

Algemeen

De kosten van de ontbrekende sleutels brengen wij u in rekening. U ziet deze op de eindafrekening.

Ik heb de huur opgezegd. Ik kan de sleutels niet op tijd inleveren. Wat nu?

Algemeen

We rekenen erop dat u op de afgesproken dag de sleutels inlevert. Wij maken afspraken met nieuwe huurders en die willen we nakomen. Lukt het u door omstandigheden toch niet, dan kunt u de huur schriftelijk verlengen. Dit doet u door een brief te schrijven met daarin vermeld om welk adres het gaat en de nieuwe einddatum. U kunt deze brief opsturen naar Trivire, Postbus 8008, 3301 CA te Dordrecht.

Als u zelf niet in staat bent om de sleutels op de afgesproken dag in te leveren, maar een familielid of kennis wel, dan is het bij uitzondering mogelijk om een machtiging af te geven. Dit kan door middel van een handgeschreven, door de hoofdhuurder getekend briefje met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdhuurder.

Ik heb de huur opgezegd en nu gaan jullie een voorinspectie doen. Wat is dat?

Algemeen

Tijdens een voorinspectie loopt de opzichter samen met u door de woning. Hij vertelt wat kan blijven zitten en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren. Als u de huur online heeft opgezegd, heeft u direct een afspraak gemaakt voor een voorinspectie. Als dit niet het geval is, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging van de voorinspectie. In deze bevestiging leest u ook waar de opzichter bij de voorinspectie op let en wat er na de voorinspectie gaat gebeuren.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Als u een duurzame gemeenschappelijke relatie met de overledene had, dan kunt u mogelijk hoofdhuurder worden. U heeft een duurzame gemeenschappelijke relatie als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U kunt dit verzoek indienen via ons contactformulier, samen met de kopie akte van overlijden, uw naam en geboortedatum. Als wij de woning op uw naam zetten, krijgt u hiervan een bevestiging. Als er nog andere gegevens wijzigen, zoals een rekeningnummer of betaalwijze, kunnen wij dit op verzoek ook voor u wijzigen. Geeft u dit dan in uw verzoek aan.

Ik ga verhuizen, moet ik mijn milieu- of afvalpas in de woning achterlaten?

Algemeen

Ja, de pas moet u in de woning achterlaten voor de nieuwe huurder.

Wanneer komt de eindafrekening servicekosten en/ of stookkosten bij overlijden?

Algemeen

Na het beëindigen van het huurcontract door overlijden ontvangt u de stookkostenafrekening binnen drie maanden.

Kan ik de huuropzegging annuleren?

Algemeen

Het is in de meeste gevallen mogelijk om uw opzegging te annuleren. Dit moet u dan wel zo snel mogelijk schriftelijk melden bij Trivire. Uw annulering kunt u sturen naar:

Trivire

Postbus 8008

3301 CA Dordrecht

U kunt uw opzegging ook persoonlijk afgeven bij ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht.

Ik heb de huur opgezegd. Kan ik de einddatum nog veranderen?

Algemeen

Een huuropzegging is definitief, maar mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Verhuur. U stuurt de aanvraag voor huurverlenging naar:

Trivire

Postbus 8008

3301 CA Dordrecht

U kunt uw opzegging doorgeven via ons contactformulier of persoonlijk afgeven bij ons hoofdkantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Algemeen

Nee, alleen de huurder die op de huurovereenkomst staat kan de huur opzeggen. Is er een medehuurder? Dan moet u beiden tekenen voor de opzegging.

Wanneer komen de nieuwe huurders kijken?

Algemeen

Trivire geeft - met uw toestemming - uw telefoonnummer aan kandidaat-huurders zodat zij zelf met u een afspraak met u kunnen maken voor het bezichtigen van de woning. Maak bij zo'n eerste bezoek nog geen afspraak over eventuele overname. Het is op dat moment nog niet zeker of de kijker de woning echt gaat huren, want de kandidaat-huurder heeft nog een intakegesprek bij ons op kantoor. Wilt u weten of de nieuwe huurder al bekend is? Neemt u dan op werkdagen tussen 8:30 uur en 12:30 uur contact op met de verhuurmakelaar via telefoonnummer 078 633 16 00.

Wanneer worden de inspecties ingepland? En moet mijn woning dan leeg zijn?

Algemeen

In overleg met u maken wij een afspraak voor een voorinspectie en een eindinspectie) met onze opzichter. De woning hoeft dan nog niet leeg te zijn. De opzichter loopt met u de woning door en u hoort dan wat u nog aan de woning moet repareren/veranderen, voordat de huurovereenkomst afloopt. Hier wordt een rapport van gemaakt. U kunt ervoor kiezen om Trivire eventuele werkzaamheden die nodig zijn voor u uit te laten voeren. In dat geval kunt u in het rapport terugvinden hoeveel u dat gaat kosten. Bij de eindinspectie levert u de sleutels in en moet de woning dus leeg zijn.

Mijn partner is opgenomen in een zorgcentrum en komt niet meer terug. Kan de huurovereenkomst op mijn naam gezet worden?

Algemeen

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voerde.


U kunt  gebruik maken van ons contactformulier om ons te laten weten dat u de huurovereenkomst op uw naam wilt laten zetten. Voeg hierbij een verklaring van het zorgcentrum van uw partner.

Onze huurovereenkomst staat op 2 namen. Hoe regel ik dat de huurovereenkomst op 1 naam komt te staan?

Algemeen

U heeft hier te maken met een éénzijdige huuropzegging. Dit doet u via het online huuropzeggingsformulier. Hierin moet u duidelijk aangeven wie de achterblijvende huurder is. Gebruikt u liever een papieren versie? Download dan het huuropzeggingsformulier en print deze zelf uit. Uw opzegging kunt u versturen naar: Trivire, Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht.

U hoort binnen 14 dagen of wij uw opzegging goedkeuren. Keuren wij uw opzegging goed? Dan ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van en passen wij de huurovereenkomst aan. De datum van ontvangstbevestiging  met  daarin vermeld de goedkeuring, is tevens de laatste huurdag.

Als wij uw opzegging niet goedkeuren, dan ontvangt u van ons een schriftelijke afwijzing met daarin de reden van de afwijzing vermeldt.

Wat gebeurt er als ik mijn garage/parkeerplaats heb opgezegd?

Algemeen

U krijgt van ons een bevestigingsbrief. De sleutels van een parkeerplaats kunnen in onze woonwinkel ingeleverd worden. Bij een garage wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt voor het inleveren van de sleutels in de garage. Hierbij geldt ook een opzegtermijn van 1 maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag? Kies dan de eerste werkdag na die datum.

Ik heb mijn woning aangepast, krijg ik daar een vergoeding voor bij huuropzegging? Zo ja, hoe hoog is die vergoeding?

Algemeen

Vergoedingen voor aanpassingen zijn niet vanzelfsprekend. U kunt dit bespreken met de opzichter tijdens de vooropname. Als bekend is wie de nieuwe huurder wordt, dan kunt u ook vragen of hij zaken van u wilt overnemen. De nieuwe huurder beslist of hij dit wil. De afspraken hierover zijn een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Wel hebben wij een overnameovereenkomst voor u, waarop u de gemaakte afspraken kunt vastleggen. Wij vragen u om drie exemplaren van deze overnameovereenkomst te tekenen. Eén voor uzelf, één voor de nieuwe huurder en één voor Trivire. U kunt het bij de eindopname aan de opzichter geven.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

Algemeen

U ontvangt direct bevestiging van de huuropzegging via e-mail. Bij overhandiging aan de balie krijgt u deze meteen mee.

Ik ga verhuizen. Mag iemand anders namens mij de inspecties in mijn woning doen?

Algemeen

U kunt iemand anders vragen namens u bij de inspectie aanwezig te zijn. In dat geval kunt u gebruik maken van ons contactformulier, waarin u toestemming geeft aan iemand anders om de inspectie namens u te doen. Tijdens de inspectie laat uw waarnemer de e-mail aan de opzichter zien ter controle. Ook moet hij/zij zich legitimeren. Kan er echt niemand aanwezig zijn? Belt u dan met Trivire via telefoonnummer 078 633 16 00

Kan ik bij inspectie ook al opgeven wat ik over wil laten nemen door de nieuwe huurder?

Algemeen

Als bekend is wie de nieuwe huurder wordt, kunt u vragen of hij zaken van u wilt overnemen. De nieuwe huurder beslist of hij dit wil. De afspraken hierover zijn een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Wel hebben wij een overnameovereenkomst voor u, waarop u de gemaakte afspraken kunt vastleggen. Wij vragen u om drie exemplaren van deze overnameovereenkomst te tekenen. Eén voor uzelf, één voor de nieuwe huurder en één voor Trivire. U kunt het bij de eindopname aan de opzichter geven.

Ik wil niet dat er andere mensen in de woning komen kijken terwijl wij aan het verhuizen zijn. Kunt u daar rekening mee houden?

Algemeen

Kandidaathuurders moeten uw huurwoning kunnen bekijken. Trivire geeft hen – alleen met uw toestemming – uw telefoonnummer, zodat zij zelf een afspraak met u kunnen maken. Geeft u geen toestemming om uw telefoonnummer te delen met de kandidaathuurders? Dan nemen wij zelf contact met u op om een afspraak te maken voor een bezichtiging.

De opzichter is geweest en ik was niet thuis, wat nu?

Algemeen

Als u niet thuis bent tijdens de afspraak, laat de opzichter hiervan een bericht achter. Neem op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:30 uur contact op met Trivire via telefoonnummer 078 633 16 00 om een nieuwe afspraak te maken.

Welke werkzaamheden moet ik nog uitvoeren voordat ik de sleutels in moet leveren?

Algemeen

Als u uw huur online heeft opgezegd, heeft u zelf een afspraak voor een vooropname met onze opzichter ingepland. De woning hoeft dan nog niet leeg te zijn. De opzichter loopt met u de woning door en u hoort dan wat u nog aan de woning moet repareren/veranderen, voordat het huurcontract afloopt. Hier wordt een rapport van gemaakt. U kunt ervoor kiezen om Trivire deze eventuele werkzaamheden voor u uit te laten uitvoeren. In dat geval kunt u in het rapport terugvinden hoeveel u dat gaat kosten.

Hoeveel maanden van te voren kan ik de huur opzeggen?

Algemeen

Wij hanteren hier maximaal 3 maanden voor. U mag uw opzegging elk moment van de maand doorgeven. 

Heeft u folders over het opzeggen van een woning?

Algemeen

In Tips na huuropzegging leest u enkele tips en regels over het opzeggen van de huur.