Onderhoudsplanning

Trivire doet de grote onderhoudswerkzaamheden aan een huurwoning, bijvoorbeeld de cv-ketel vervangen, het onderhoud van het dak en het schilderwerk aan de buitenkant. Daarvoor maken wij elk jaar een planning per werkgebied.

Veel gevraagd over Onderhoudsplanning

Waar kan ik een storing aan mijn zonwering melden?

Algemeen

Als de zonwering van Trivire is, kunt een reparatieverzoek indienen via formulier Reparatieverzoek. Het kan ook zijn dat de zonwering van uzelf is. In dat geval moet u de zonwering zelf laten repareren.

Ik heb houtrot aan het kozijn. Wie repareert dit?

Algemeen

Hier kunt u een reparatieverzoek voor indienen via formulier Reparatieverzoek. De aannemer komt langs voor een reparatie.

Wat is planmatig onderhoud?

Algemeen

Planmatig onderhoud zijn alle onderhoudswerkzaamheden die we eens in de zoveel jaar uitvoeren om onze huizen in een goede staat te houden. Vaak zitten er vaste periodes tussen.

Elk jaar kijken we voor welke woningen planmatig onderhoud moet worden uitgevoerd. Sommige werkzaamheden voeren we eenmaal in de 20 tot 30 jaar uit. Ander onderhoud doen we eens per 2 jaar. Hiervoor wordt elk jaar een jaarplan gemaakt waarin staat wat er per wijk wordt aangepakt. Onder planmatig onderhoud valt bijvoorbeeld het vervangen van de verwarmingsketel, het schilderwerk aan de buitenzijde, het vervangen van dakgoten, het vernieuwen of renoveren van de lift, het vervangen van de dakbedekking. Ook hebben we aandacht voor energiebesparing: we plaatsen vaak dubbel glas of HR-ketels. U krijgt op tijd bericht als uw woning aan de beurt is. U hoort dan van ons wat we gaan doen.

Ik heb een vraag over planmatig onderhoud. Met wie kan ik contact opnemen?

Algemeen

Dan kunt u contact opnemen met een projectleider van Trivire. U kunt bellen naar ons hoofdkantoor via 078 633 16 00 of gebruik maken van ons contactformulier.

Wanneer wordt mijn cv-ketel vervangen?

Algemeen

Wij vervangen een cv-ketel na ongeveer 18 jaar. Alleen als de technische staat erg slecht is vervangen wij tussentijds uw ketel.

Ik heb na planmatig onderhoud problemen gekregen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neemt u contact op met de projectleider via 078 633 16 00 of maak gebruik van het contactformulier op de website www.trivire.nl.

Wanneer wordt planmatig onderhoud aan mijn woning uitgevoerd?

Algemeen

Wij werken aan een overzicht van ons planmatig onderhoud.

Wat is groot onderhoud?

Algemeen

Wanneer we veel onderhoudswerkzaamheden tegelijk uitvoeren, wordt gesproken over groot onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld zijn het in één keer vervangen van kozijnen, dak en installaties in de woning.

Wat zijn de gevolgen van groot onderhoud of sloop voor mij als huurder?

Algemeen

Voor u als bewoner betekent groot onderhoud dat u een opgeknapte woning krijgt met het bijbehorende woongenot. Mogelijk worden bepaalde werkzaamheden tegen huurverhoging uitgevoerd. Als uw woning gesloopt wordt, helpen wij u bij het zoeken naar een nieuwe woning en krijgt u een verhuiskostenvergoeding, tenzij u in de woning bent komen wonen terwijl u wist dat het om een sloopwoning ging.

Wie is er verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan mijn woning?

Algemeen

Trivire doet de grote klussen.

De schilder heeft niet alles aan de buitenkant van mijn woning geschilderd. Wanneer komt hij dit afmaken?

Algemeen

U kunt bij de projectleider van Trivire melden dat de schilder niet alles geschilderd heeft. Er geldt een garantietermijn, dus de projectleider kan de schilder hierop aanspreken en verzoeken het schilderwerk alsnog af te maken.

Sinds de renovatie van mijn woning heb ik last van condens op de ramen. Kunnen jullie dit verhelpen?

Algemeen

Als er HR++ glas geplaatst is in uw kozijnen, is dit een gebruikelijk gevolg. HR++ glas heeft als eigenschap dat als het buiten 's nachts koud is geweest het condenseert aan de buitenzijde. Dit is juist een teken dat het glas goed isoleert. Zodra de temperatuur buiten omhoog gaat, verdwijnt dit weer. Wij kunnen dit dus niet verhelpen.

Alleen als de ruit lek is, zit er vocht tussen de glasplaten. Dit kun u niet wegvegen. Hiervoor kunt u een reparatieverzoek indienen.

Condens aan de binnenzijde van de woning betekent teveel vocht in de woning. Hier is dan sprake van een ventilatieprobleem. Als u zelf goed ventileert in de woning en er is nog steeds condens aan de binnenzijde van de ramen, kunt u een reparatieverzoek indienen.

Er is iemand bij mij aan de deur (geweest). Hoe weet ik dat deze persoon namens jullie langskomt?

Algemeen

Als er onderzoek in uw straat of woning gedaan wordt, ontvangt u van ons een brief. Medewerkers, ook van de aannemer, kunnen zich legitimeren. Vraag gerust om die legitimatie en/of de brief. Vertrouwt u het niet? Neem u dan contact met ons op via 078 633 16 00.

Wanneer vindt er planmatig onderhoud aan woongebouwen plaats?

Algemeen

Vaak is het planmatig onderhoud al van tevoren voor een langere periode ingepland in een begroting. Alle onderhoudswerkzaamheden die we eens in de zoveel tijd moeten uitvoeren zijn hierin opgenomen. We proberen deze werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren, zodat u er zo min mogelijk overlast van ondervindt. Het kan ook zijn dat naar aanleiding van een inspectie in het voorgaande jaar besloten wordt nog extra werkzaamheden uit te voeren.

Moet ik betalen voor planmatig onderhoud?

Algemeen

Meestal zijn de kosten voor planmatig onderhoud voor onze rekening. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een verwarmingsketel, staat hier een maandelijkse huurverhoging tegenover. Dit vertellen we u altijd van te voren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Tegenover deze extra kosten staat vrijwel altijd een besparing op de energiekosten. Laat u zelf tijdens het planmatig onderhoud extra werkzaamheden uitvoeren door de aannemer? Dan zijn deze kosten altijd voor u zelf.

Ik heb een conflict gehad met de aannemer. Kan ik hierover contact opnemen met de opzichter van Trivire?

Algemeen

Als u een conflict heeft met de aannemer die Trivire heeft ingeschakeld, zijn wij daar graag van op de hoogte. U kunt hiervoor contact opnemen met de opzichter via 078 633 16 00.

Wanneer wordt de technische staat van mijn woning bepaald?

Algemeen

Eén keer in de drie jaar worden standaard alle onderdelen aan een woning gecontroleerd. Na deze inspectie worden de benodigde onderhoudswerkzaamheden opgenomen in onze begroting.

Er wordt binnenkort (planmatig) onderhoud aan mijn woning gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Diverse aannemers bekijken enkele woningen. Vaak alleen de buitenkant en soms ook de binnenkant. Afhankelijk van de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Dit doen zij om voor ons een prijs te maken voor het werk. Wij selecteren hierna de aannemer.

Zodra bekend is wie de klus gaat doen, krijgt u een brief waarin staat wat er gaat gebeuren en bij wie u terecht kunt met vragen. Van de aannemer krijgt u ook bericht op welke datum ze bij u aan het werk gaan.

Mijn woning is geschilderd. De ramen zijn erg vies geworden. Wat nu?

Algemeen

De ramen mogen de eerste weken niet gewassen worden. De verf moet eerst drogen. Woont u in een flatgebouw? Dan worden de ramen volgens het gewone schema gewassen. Woont u in een eengezinswoning? Was dan de ramen zelf. Wij komen daarvoor niet langs.

Wie beoordeelt de technische staat van mijn woning?

Algemeen

Medewerkers van Trivire of een extern bureau verrichten eens per 3 jaar inspecties uit. De technische medewerkers of extern bureau die deze inspecties doen, zijn hiervoor opgeleid en volgen een vaste werkmethode. Op deze wijze krijgen wij goed inzicht in de technische staat van onze woningen.

Als de schilder start, haalt Trivire dan de rolluiken weg?

Algemeen

Zelf aangebrachte rolluiken of zonwering moet door de huurder zelf verwijderd worden.

Trivire wil een dakraam vervangen bij mij, dit is echter korte tijd (3-5 jaar) geleden nog gebeurd en ik vind het daarom overbodig. Kan ik afzien van vervanging van het dakraam?

Algemeen

Neemt u hierover contact op met Trivire. Wellicht hebben wij iets over het hoofd gezien of is er een goede reden waarom dit wel uitgevoerd moet worden.

In jullie brief schreven jullie dat er werkzaamheden aan de buitenkant van mijn woning plaats zouden vinden. Deze werkzaamheden zijn echter nog niet uitgevoerd. Wat moet ik doen?

Algemeen

In de brief die wij u stuurden over het geplande onderhoud aan de buitenkant van uw woning staat een datum waarop de werkzaamheden gereed zijn. Als dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met de opzichter/projectleider die in de brief vermeld staat. Hij controleert de werkzaamheden en spreekt de aannemer aan als dat nodig is.

Binnenkort wordt de buitenkant van mijn huis geschilderd. Maar ik ga op vakantie. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt bellen met het schildersbedrijf. U vindt de gegevens in de brief die u van ons heeft ontvangen. De schilder maakt dan een nieuwe afspraak met u.

Wat is een omgevingsvergunning?

Algemeen

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten waar mogelijk mensen en milieu last van kunnen hebben. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning is de aanvraag van al die vergunningen vereenvoudigd.