Stookkosten

In woongebouwen van Trivire met blokverwarming betaalt u naast de kale huurprijs (of nettohuur) een bedrag voor stookkosten (of verwarmingskosten). Trivire verrekent alle kosten die te maken hebben met de verwarming van deze woningen met de huurders.

Veel gevraagd over Stookkosten

Hoe wordt het nieuwe voorschotbedrag voor de stookkosten en servicekosten bepaald?

Algemeen

Elk jaar bepalen we wat het nieuwe voorschotbedrag voor de stook- en servicekosten wordt. Dat doen we op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen periode. De huurder kan ook een verzoek indienen tot het wijzigen van het voorschot stookkosten. De servicekosten kunt u niet aan laten passen.

U kunt voor het verzoek om uw voorschot voor de stookosten te wijzigen gebruik maken van ons contactformulier.

Kan ik mijn voorschot voor de stookkosten verlagen of verhogen?

Algemeen

Ja dat kan, mits u al de eerste eindafrekening heeft ontvangen van Trivire. Als u het voorschot van uw stookkosten wilt aanpassen kunt u een verzoek indienen via het Formulier stookkosten. Uw verzoek wordt beoordeeld door de afdeling Servicekosten. U ontvangt dan bericht of het verzoek akkoord is en per welke datum het bedrag wordt aangepast in uw huur.

Ik heb blokverwarming. Hoe werken de warmtemeters op mijn radiatoren?

Algemeen

De meters van Techem zijn op afstand uitleesbaar.
Het is afhankelijk van het soort meter dat u heeft, hoe deze uit te lezen is. Op de website van Techem kunt u hierover meer informatie vinden.

Ik heb blokverwarming. Wanneer gaat deze omhoog?

Algemeen

De blokverwarming gaat automatisch omhoog, zodra de buitentemperatuur overdag onder de 15 graden is.

Mijn voorschotbedrag is veranderd. Moet ik nog iets doen?

Algemeen

Als het voorschotbedrag verandert, verandert daarmee het huurbedrag dat u elke maand moet betalen aan Trivire.

Betaalt u via een automatische incasso of via een betaallink? U hoeft niets te doen. Wij passen het huurbedrag aan.

Maakt u gebruik van een periodieke overschrijving? Geef uw bank opdracht het maandelijkse huurbedrag te veranderen.

Wordt uw huur via bemiddeling van de instantie betaald? Informeer de instantie zo spoedig mogelijk over het nieuwe bedrag.

Als u huurtoeslag ontvangt moet u uw nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst.

Ik heb storing gehad met mijn blokverwarming, krijg ik nu compensatie?

Algemeen

Nee, u krijgt geen compensatie voor het uitvallen van de blokverwarming.

Wat is de Warmtewet?

Algemeen

De Warmtewet zegt dat u vanaf 1 januari 2014 niet meer betaalt voor het gasverbruik, maar voor de afgenomen warmte. Die warmte wordt berekend in gigajoules (GJ). Daarnaast krijgt u een vast bedrag berekend voor vastrecht. Vastrecht is een vergoeding voor een gedeelte van het beheer van de installatie en de transportkosten. Dat kunt u vergelijken met een soort huurprijs, die dus los staat van het feitelijk warmtegebruik. De bemetering zit niet in het vastrecht. Hiervoor wordt een apart meettarief in rekening gebracht. U leest er meer over in de veel gestelde vragen warmtewet.

Per 1 juli 2019 is de Warmtewet herzien, bij uw eerst volgende stookkosten afrekening na 1 juli 2019 informeren wij u hier verder over.