Servicekosten

Als huurder betaalt u naast de kale huurprijs (of nettohuur) een bedrag voor servicekosten. Afhankelijk van hoe u woont, betaalt u bijvoorbeeld voor verlichting, schoonmaak en verwarming van algemene ruimtes, voor het onderhoud van groenvoorzieningen en voor een huismeester of beheerder. Daarnaast betaalt u overige kosten: vaste bedragen voor bijvoorbeeld het glasfonds, het lampenfonds en het ontstoppingsfonds. Ook betaalt u 5% administratiekosten over uw servicekosten.

Veel gevraagd over Afrekening servicekosten

Hoe wordt het nieuwe voorschotbedrag voor de stookkosten en servicekosten bepaald?

Algemeen

Elk jaar bepalen we wat het nieuwe voorschotbedrag voor de stook- en servicekosten wordt. Dat doen we op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen periode. De huurder kan ook een verzoek indienen tot het wijzigen van het voorschot stookkosten. De servicekosten kunt u niet aan laten passen.

U kunt voor het verzoek om uw voorschot voor de stookosten te wijzigen gebruik maken van ons contactformulier.

Ik heb een scootmobiel oplaadpunt nodig. Hoe kom ik hieraan?

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een scootmobielruimte moet u dit eerst aanvragen bij de Wmo via uw gemeente. De Wmo beoordeelt of u een scootmobiel kan krijgen. Bij goedkeuring krijgt u een formulier mee die u op kunt sturen naar Trivire. U kunt een aanvraag doen via het aanvraagformulier voor een scootmobielplek op onze website. Als Trivire een plek voor u beschikbaar heeft, krijgt u een toestemmingsformulier die u weer door kunt sturen naar de Wmo. De scootmobielplek wordt voor u gereserveerd. Zodra u weet wanneer de scootmobiel geleverd wordt, geeft u dit door aan Trivire.Als de stroom van het oplaadpunt van de algemene stroom van het gebouw komt, moet u betalen voor de stroom van het opladen. U krijgt hiervoor een formulier toegestuurd van Trivire die u getekend retour moet zenden.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening servicekosten over de periode 1 januari tot en met 31 december ieder jaar voor 1 juli van het opvolgende jaar. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Krijgt u geld terug, dan kunt u dit binnen 4 weken op u bankrekeningnummer verwachten. Als u op dit moment een huurachterstand of andere openstaande posten heeft, dan verrekenen wij dit met de afrekening.
 

 

Hoeveel servicekosten en/of stookkosten betaal ik?

Algemeen

U betaalt elke maand een voorschot voor de servicekosten en/of stookkosten. Op uw huurspecificatie leest u hoeveel voorschot u betaalt. U kunt uw huurspecificatie onder 'Mijn contracten' op Mijn Trivire inzien.

Elk jaar ontvangt u een afrekening van de servicekosten en/of stookkosten. Daarin verrekenen we de werkelijke kosten met het voorschot dat u heeft betaald. Soms krijgt u geld terug, soms moet u bijbetalen. Het totale saldo onder de € 2,50 brengen we niet in rekening en betalen we ook niet terug. Als u geld terug krijgt op de afrekening en Trivire krijgt nog geld van u (bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand), dan verrekenen we die bedragen met elkaar.

Ik ben het niet eens over de servicekosten en/of stookkosten, wat nu?

Algemeen

Als u het niet eens bent met de afrekening van uw servicekosten kunt u ons dat laten weten. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier. Als u zich niet kunt vinden in het antwoord dat u van ons krijgt, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie.

Waarom moet ik betalen voor het opladen van mijn scootmobiel en/of elektrische fiets?

Algemeen

Laadt u uw elektrische fiets of scootmobiel op in een algemene ruimte? Dan betaalt u daarvoor een vast bedrag per maand. Het bedrag dat u betaalt voor het verbruik, trekken wij af van de totale kosten van het stroomverbruik voor de algemene ruimte.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. Op Mijn Trivire ziet u bij 'Mijn contracten' de servicekosten bij de huurspecificatie. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Kan ik mijn voorschot servicekosten aanpassen?

Algemeen

Nee, de servicekosten zijn niet individueel en deze kunt u dus niet laten aanpassen.

Wat is het ontstoppingsfonds?

Algemeen

De gemeenschappelijke regeling voor het ontstoppingsfonds is ingesteld om ervoor te zorgen dat de afvoeren in de woning door Trivire worden ontstopt en de kosten ten laste komen van het ontstoppingsfonds.

Bent u nog geen lid van het ontstoppingsfonds? Dan kunt u dit eenvoudig regelen met onze ontstoppingsdienst 2B Services. Maandelijks betaalt u een bedrag van € 0,85. Dit bedrag wordt automatisch meegenomen in uw huurprijs.

Wat is het glasfonds?

Algemeen

Het glasfonds dekt het risico van de kosten van herstel van glasschade voor de huurder van de gehuurde woning. Het fonds heeft géén winstoogmerk. De opbrengsten zijn uitsluitend bedoeld voor het glasfonds.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook aan mijn energieleverancier.

Algemeen

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dat staat in de huurovereenkomst. Woont u al langer in de woning? Kijk dan in de brief Voorstel huurverhoging. Die ontvangt u ieder jaar voor 1 mei. Hierop staat uw huurspecificatie waarin u kunt zien voor welke servicekosten u betaalt. U kunt dit ook zien als u  inlogt op mijn Trivire.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Algemeen

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid servicekosten van de Huurcommissie. Informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Wat is het lampenfonds?

Algemeen

Het lampenfonds van Trivire dekt de kosten van het vervangen van lampen, tl-buizen en tl-starters, en het verrichten van reparaties aan kapjes en schakelaars, van de verlichtingsinstallatie van de gemeenschappelijke ruimten.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door. De administratiekosten bedragen 5% van de kosten. Dit percentage is door de Huurcommissie vastgesteld

Mijn huur wordt door een instantie betaald. Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen?

Algemeen

Betaalt een instantie/Sociale Dienst Drechtsteden uw huur? Dan krijgt u de servicekosten terug op uw eigen rekening. In alle andere gevallen maken wij de uitbetaling over op het bij ons bekende rekeningnummer van de huurder.

Waarom rekenen jullie de servicekosten één keer per jaar af?

Algemeen

Dit is volgens het besluit van de Huurcommissie.

Ik huur niet meer bij Trivire, maar krijg nog wel post van Trivire bij mijn nieuwe adres. Hoe kan dat?

Algemeen

In de meeste gevallen is dit post over de stook- en/of servicekosten. De afrekening van deze kosten wordt een keer per jaar op vaste momenten gemaakt. Dit loopt niet samen met uw huuropzegging. Vandaar dat u hier op een later moment post van ons op uw nieuwe adres krijgt.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

Nee, wanneer u de woning niet het gehele jaar heeft gehuurd, hoeft u ook niet de servicekosten voor het gehele jaar te betalen. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting. U krijgt nog wel een afrekening over de tijd dat u de woning wel heeft gehuurd.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten van leegstaande woningen betaalt Trivire.