Medehuurderschap

Een medehuurder heeft dezelfde plichten als de huurder. Als de huurder overlijdt, mag de medehuurder de woning blijven huren.  Ook als de huurder verhuist, mag de medehuurder de woning blijven huren.

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam. Heeft u hier toch nog vragen over, dan kunt u contact opnemen of mailen met één van onze verhuurmakelaars.

Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen?

Algemeen

Als u medehuurderschap aan wilt vragen, kan dat via het online formulier Medehuurderschap.

Wat is medehuurderschap?

Algemeen

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samen op de huurovereenkomst staat, dan huurt u automatisch de woning samen met uw partner. U bent dan allebei huurder en heeft dezelfde rechten en plichten.

Wanneer u de woning eerst alleen huurt en uw partner trekt pas later bij u in, is dat anders. Dat heet 'inwonen' en daarvoor moet u toestemming vragen aan Trivire. Een inwonende partner heeft minder rechten dan een huurder. Als de huurder vertrekt of overlijdt, moet de inwoner de woning verlaten. Na twee jaar inwoning kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen. Bij medehuurderschap heeft u net als bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wel dezelfde rechten en plichten. U kunt medehuurderschap aanvragen via formulier Medehuurderschap. Heeft u een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris, dan geldt dit niet om medehuurder te worden.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u automatisch medehuurder. Heeft u alleen een samenleveingscontract bij de notaris afgesloten, dan geldt dit niet om medehuurder te zijn.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

U kunt aanspraak maken op de huurovereenkomst als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast vragen wij u aan te tonen dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. Dit moet blijken uit documenten. Voldoet u aan deze voorwaarden? Vul dan het formulier Medehuurderschap in. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? U kunt wel toestemming voor inwoning krijgen. Kijkt u bij vragen over dat onderwerp voor meer informatie.

Heeft u een samenleveingscontract afgesloten bij de notaris, dan voldoet dit niet aan de voorwaarden om medehuurder te worden.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. U kunt de aanvraag indienen door het formulier Medehuurderschap in te vullen en aan ons te sturen. In het formulier leest u welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.

Hoeveel medehuurders kunnen er zijn?

Algemeen

Naast een hoofdhuurder kan er één medehuurder aanwezig zijn. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van € 36165.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna kan een huuropzeggingsformulier door u beiden ondertekend worden ingeleverd, daarbij aangegeven wie blijft en wie vertrekt.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Welke bijlagen voeg ik toe aan mijn aanvraag tot medehuurderschap?

Algemeen

De volgende bijlagen moeten worden toegevoegd: Een kopie van een origineel uittreksel uit de Basisregistratie Personen van uw gemeente (voorheen GBA). Hieruit blijkt uw woonadres en de datum van inschrijving op dit adres. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden; Bij huwelijk een kopie van het trouwboekje of bij geregistreerd partnerschap een kopie van bewijs van inschrijving.

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Algemeen

U kunt aanspraak maken op de huurovereenkomst als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast vragen wij u aan te tonen dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. Dit moet blijken uit documenten. Voldoet u aan deze voorwaarden? Vul dan het formulier Medehuurderschap in. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? U kunt wel toestemming voor inwoning krijgen. Kijkt u bij vragen over dat onderwerp voor meer informatie.