Huur betalen

Als huurder bent u ervoor verantwoordelijk om elke maand de huur te betalen. Zorg dat het huurbedrag altijd op de eerste dag van de maand bij Trivire binnen is, zodat u onbezorgd kunt wonen. Op deze pagina leest u alles over de huur, de betaling en de jaarlijkse huurverhoging. U vindt deze informatie ook in onze folder De huur betalen.

Veel gevraagd over De huur betalen

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Algemeen

Een achterstand is vervelend. U kunt een betalingsregeling aanvragen bij de financieel medewerkers Wonen.  Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor de betalingsregeling. Wacht u niet te lang met actie ondernemen.

Heeft u bij meerdere instanties een achterstand? Dan kunt u om hulp vragen bij de Sociale Wijkteams: .

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

Algemeen

De huurspecificatie krijgt u elk jaar voor 1 mei toegestuurd. Deze is geldig van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Op de nieuwe huurspecificatie staat uw nieuwe huurprijs per 1 juli vermeld. U ziet uit welke onderdelen uw huurprijs is opgebouwd. En wat uw netto en bruto huurprijs is. Bewaart u deze brief goed. U kunt het nodig hebben voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Verder kunt u altijd deze brief altijd terugvinden op Mijn Trivire.

Op welke wijze kan ik de huur betalen?

Algemeen

U kunt de huur betalen op de volgende manieren:

  • digitaal betalen
  • via automatische incasso
  • u kunt de huur zelf aan ons overmaken

Het gemakkelijkste is betalen via automatische incasso. Met een automatische incasso geeft u Trivire toestemming om elke eerste dag van de maand de huur af te schrijven van uw rekening als er voldoende saldo op uw bankrekening staat. Als u kiest voor de automatische incasso, kunt u via de website van Trivire het formulier Betaalwijze invullen.

U kunt de huur ook digitaal betalen. U ontvangt dan rond de 20e van de maand een e-mail van Trivire met daarin een betaalverzoek. U kunt de huur ook zelf overmaken van uw bankrekening naar Trivire op rekeningnummer NL54BNGH0285057065. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u geen gebruik kan maken van de bovenstaande mogelijkheden, neem dan contact op met onze afdeling Incasso. Zij kunnen een afspraak met u maken om samen met u te kijken voor een passende oplossing.

Mijn huurbetaling is niet goed gegaan via automatische incasso (gestorneerd). Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u te weinig saldo op uw rekening heeft staan, wordt de huur niet aan ons overgemaakt. De bank gaat dan niet akkoord. Betaalt u de huur alsnog zo snel mogelijk. U kunt de huur met iDEAL betalen op Mijn Trivire onder 'Mijn betalingen'.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

Algemeen

De huur moet vóór of op de eerste dag van de maand bij Trivire binnen zijn. Bijvoorbeeld: de huur van februari moet uiterlijk voor of op 1 februari op onze rekening staan. Dit kan betekenen dat u de huur een paar dagen eerder van uw bankrekening aan ons moet overschrijven. Neem geen risico. Schrijf het bij voorkeur in uw agenda/kalender. U kunt ook een automatische incasso afsluiten.

Wat is het e-mailadres voor facturen?

Algemeen

Als u als leverancier van Trivire een factuur wilt sturen, kunt u dit doen naar facturen@trivire.nl.

Wanneer wordt mijn huur automatische incasso geïncasseerd?

Algemeen

Op de 1e dag van de maand wordt uw huur automatisch geïncasseerd. Mocht de 1e van de maand in het weekend of op een feestdag vallen, dan wordt er op de eerstvolgende werkdag erna geïncasseerd.

Het is niet mogelijk om de automatische incasso op een andere datum plaats te laten vinden. 

Hoe geef ik mijn nieuwe bankrekeningnummer aan Trivire door?

Algemeen

U kunt uw rekeningnummer aanpassen door het formulier Rekeningnummer te gebruiken.

Of u kunt gebruik maken van ons contactformulier onder vermelding van 'Wijziging Bankrekeningnummer' met daarin zowel het oude als het nieuwe rekeningnummer.

Hoeveel termijnen moet ik nog betalen?

Algemeen

Alle betalingsregelingen worden bevestigd met een brief. In deze brief staan de termijnen en het bedrag dat u elke maand als aflossing dient te voldoen. U kunt de openstaande termijnen ook terugvinden op Mijn Trivire onder 'Mijn betalingen'.

Hoe is mijn betalingsachterstand opgebouwd?

Algemeen

Uw betalingsachterstand kan uit verschillende delen bestaan: de openstaande huur, een termijn van een betalingsregeling en/of openstaande facturen van bijvoorbeeld de afrekening stook- of servicekosten, vervanging van een deurslot en mutatieschade, etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw financieel consulent via telefoonnummer . Zij kunnen dit voor u nakijken. Houd u eigen betalingsgegevens bij de hand.

Wat moet ik doen als er een kaart in mijn brievenbus ligt met de vraag contact op te nemen?

Algemeen

Een medewerker van Trivire is bij u aan de deur geweest. Helaas troffen wij u niet thuis aan. U moet nu zelf contact opnemen met de financieel medewerker Wonen. Wacht u hier niet te lang mee.

Wat is het IBAN rekeningnummer van Trivire?

Algemeen

U kunt de huur, afrekening service- en stookkosten en facturen overmaken naar NL54BNGH0285057065 ten name van Trivire te Dordrecht. U kunt uw naam, adres en klantnummer gebruiken als betalingskenmerk. Betaalt u voor een garage/bergruimte? Vermeld dan het adres van de gehuurde ruimte (dus niet uw woonadres).

Hoe is mijn huur opgebouwd?

Algemeen

Uw bruto huur bestaat uit twee delen: netto (kale) huurprijs en de servicekosten. Servicekosten zijn opgebouwd uit een bijdrage in servicefondsen (glas- en ontstoppingfonds) en afgerekende servicekosten (de overeengekomen leveringen en diensten, zoals de schoonmaak van centrale ruimtes of onderhoud tuinen). Als u een woning met blokverwarming huurt, betaalt u ook de stookkosten aan Trivire.

Wat gebeurt er als ik de huur niet betaal?

Algemeen

Als huurders de huur niet betalen, herinneren we de huurder hier diverse malen aan. Helpt dat niet, dan schakelen we een deurwaarder in. Dat is voor ons en voor de huurders een vervelende stap, die we liever voorkomen. Een deurwaarder kost de huurder ook extra geld. Als huurders ook op aandringen van de deurwaarder niet betalen, kan de woning ontruimd worden.

Ik ontvang mijn uitkering/salaris na de 1e van de maand. Mag ik de huur later betalen in plaats van vóór de 1e van de maand, nadat ik mijn uitkering/salaris heb ontvangen?

Algemeen

Nee, de huur moet voor of op de eerste dag van de maand betaald zijn. Lukt dit niet? Neemt u contact op met uw financieel medewerker Wonen via telefoonnummer 078 633 16 00 of via ons contactformulier.

Ik heb mijn huur al betaald. Waarom krijg ik een aanmaning?

Algemeen

Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar gekruist hebben. In dat geval kan u de aanmaning als niet verzonden beschouwen.

Twijfelt u eraan of uw betaling goed is aangekomen bij Trivire? Kijk dan op Mijn Trivire onder 'Mijn betalingen'. Wanneer u zelf een betaling overmaakt houdt u dan rekening met een verwerkingstijd van 1 à 2 werkdagen voordat uw betaling zichtbaar is.

Welk bedrag aan huur heb ik nog open staan?

Algemeen

Als u inlogt bij Mijn Trivire ziet u welke bedragen wij nog van u verwachten.

Welke deurwaarder schakelt u in als ik huurachterstand heb?

Algemeen

Wij schakelen Gerechtsdeurwaarderskantoor Wouters in:

Gerechtsdeurwaarderskantoor Wouters

Telefoonnummer: 088 0322 188

E-mail: info@wouters-incasso.nl

Mijn woning wordt ontruimd. Wat gaat er gebeuren?

Algemeen

Op basis van het vonnis van de kantonrechter komt de deurwaarder op de door hem aangegeven datum en tijdstip bij u aan de deur om de woning te laten ontruimen door een verhuisbedrijf. Dit doet hij in het bijzijn van een officier van de politie.

De medewerkers van het verhuisbedrijf slaan de spullen die in goede staat zijn op in een container. Overige spullen worden afgevoerd.

Ik zit bij de deurwaarder. Aan wie moet ik het openstaande bedrag betalen?

Algemeen

De lopende huur moet u aan Trivire betalen. De betalingen die betrekking hebben op de ingediende huurachterstand/vordering bij de deurwaarder moet u overmaken aan de deurwaarder. Let op: de deurwaarder brengt extra kosten met zich mee!

Wat betekent kale huur?

Algemeen

De kale huur is de nettohuurprijs zonder bijkomende servicekosten en voorschotbedragen voor energie.

Ik wil hulp bij het oplossen van mijn schulden. Waar kan ik dit krijgen?

Algemeen

De Sociale Dienst Drechtsteden helpt mensen met financiële problemen. Daarnaast organiseren zij activiteiten om schulden te voorkomen, zoals budgetbegeleiding en geven de medewerkers voorlichting en advies. Als u in Dordrecht woont, kunt ook langs gaan bij het Sociaal Wijkteam. Kijkt u op www.swtdordrecht.nl voor het adres bij u in de buurt.

Er is een ontruiming van mijn woning aangezegd. Wat moet ik doen?

Algemeen

Om de ontruiming te voorkomen moet u de gehele huurachterstand/vordering betalen bij de deurwaarder. Ook alle gemaakte deurwaarderskosten vallen hieronder. Lukt dit niet, dan adviseren wij u om zelf de woning leeg te halen en de sleutels bij ons in te leveren.

Voor de exacte informatie kunt u bellen met de deurwaarder.

Deurwaarderskantoor Wouters: 088 0322 188

GGN Maas Delta: 088 331 4444

Waarom rekent de deurwaarder zoveel kosten aan mij door?

Algemeen

Wanneer u uw aanmaning niet binnen de termijn betaalt, worden er incassokosten in rekening gebracht. Deze zijn wettelijk bepaald. Daarnaast maakt de deurwaarder nog andere kosten die voor uw rekening komen.

Wat is het telefoonnummer van mijn deurwaarder?

Algemeen

Deurwaarderskantoor Wouters: 088 0322 188

GGN Maas Delta: 088 331 4444

Wat gebeurt er na ontruiming met mijn spullen?

Algemeen

Als u uw woning/garage niet zelf heeft leeggehaald, dan geeft de deurwaarder het verhuisbedrijf de opdracht dit te doen. Voor meer informatie kunt u bellen met de deurwaarder.

Deurwaarderskantoor Wouters: 088 0322 188

GGN Maas Delta: 088 331 4444

Wat is Vroeg Eropaf?

Algemeen

De gemeente Dordrecht en Trivire zijn per 1 maart 2019 gestart in Crabbehof en Krispijn met de pilot Vroeg Eropaf. De partijen werken samen om mensen met een beginnende betalingsachterstand weer op de rails te krijgen. Bekijk hier een animatie over Vroeg Eropaf.

Inwoners met schulden melden zich in veel gevallen te laat aan voor schuldhulp. Vaak pas vijf jaar na het ontstaan van de eerste betalingsachterstanden. Mensen schamen zich voor het niet kunnen managen van de eigen financiën of denken zelf nog wel een oplossing te vinden. Met het vroeg signaleren van schulden is het vaak mogelijk hoge schulden te voorkomen. Ook voorkomen we hiermee dat we iemand uit zijn of haar woning moeten zetten, want dat doen we niet graag.

Na de zomer van 2020 werd een golf van hulpvragen verwacht van mensen die door de coronacrisis in de schulden zijn geraakt. De gemeente Dordrecht en samenwerkingspartners - waaronder Trivire - hechten daarom veel belang aan de uitbreiding van Vroeg Eropaf. Daarom startte het project per 1 juli 2020 in heel Dordrecht.

Per 1 januari 2021 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening ingegaan. Dat houdt in dat de gemeente vroegtijdig hulp dient te bieden bij mogelijke schulden. Dit wordt in de gemeente Dordrecht gedaan door middel van vroegsignalering.

Hoe werkt Vroeg Eropaf?

Algemeen

Wanneer iemand een achterstand heeft, bijvoorbeeld in de betaling van huur, neemt een consulent van het Sociaal Wijkteam contact met de inwoner op. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsachterstand onder controle te krijgen. Vroeg Eropaf is er voor hulp; inwoners mogen zelf beslissen of ze de hulp willen aannemen. Bekijk hier een animatie over Vroeg Eropaf.

Wie zijn er allemaal bij de ontruiming aanwezig?

Algemeen

De deurwaarder, de politie en het verhuisbedrijf zijn aanwezig. In sommige gevallen is er ook iemand van Trivire aanwezig.

Als ik de huur digitaal betaal, hoe weet ik dan dat ik aan jullie betaal en niet aan oplichters?

Algemeen

Om er zeker van te zijn dat u de huur aan Trivire betaalt en niet aan oplichters, kunt u op een aantal zaken letten:

  • Alle (betaal)links in onze e-mails komen uit op onze betaalportal. Deze links beginnen altijd met https://transactions.trivire.nl;
  • Het verkeer op onze webpagina's is ook altijd versleuteld. Een versleutelde webpagina begint altijd met https://, niet met http://. De meeste webbrowsers geven een versleutelde pagina aan met een (groen) slotje in de adres balk;
  • Er worden nooit meerdere ontvangers of "Undisclosed Recipients" in de e-mail getoond.

Als u een verdachte e-mail heeft ontvangen, kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Ik heb een voorstand, kunnen jullie die uitbetalen?

Algemeen

Ja, als uw rekeningnummer bij ons bekend is, kunnen wij uw voorstand aan u uitbetalen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw financieel medewerker Wonen. Houdt u er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat het bedrag op uw rekening is bijgeschreven.

Kan ik mij overal aanmelden voor hulp bij mijn schulden?

Algemeen

Wij adviseren u contact op te nemen met het Sociaal Team of de Sociale Dienst Drechtsteden voor alle huurders in Dordrecht. Onze huurders in Zwijndrecht kunnen terecht bij Sociaal Team Zwijndrecht. Voor Hendrik-Ido-Ambacht kunnen onze huurders terecht bij Sociaal Team Hendrik-Ido-Ambacht. Kijkt u voor meer informatie op de website van de gemeente waarin u woont.

Kan de Sociale Dienst mijn huur doorbetalen?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt de Sociale Dienst Drechtsteden verzoeken uw huurbetaling rechtstreeks van uw uitkering in te houden. Hiervoor vult u een toestemmingsformulier in en ondertekent deze.

Op uw uitkeringsspecificatie kunt u elke maand controleren of de huurbetaling heeft plaatsgevonden.

Contactgegevens Sociale Dienst Drechtsteden:

Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
3311 GR DORDRECHT
078 770 89 10

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact/op-welke-manieren-kan-ik-contact-opnemen

Ik heb mijn huur naar een verkeerd bankrekeningnummer overgemaakt. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dat is erg vervelend. Als u het bedrijf of de persoon waarnaar u het geld heeft overgemaakt kent, kunt u hen vragen het geld terug te storten. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen bank. Het is wel fijn als u ons laat weten dat uw betaling aan ons hierdoor vertraging oploopt.

Wat gebeurt er als ik in de schuldsanering zit?

Algemeen

De schuldhulpverlenende instantie helpt u bij het oplossen van uw schulden. Om in het traject van de schuldsanering te blijven, is het belangrijk dat u elke maand uw huur en andere vaste lasten blijft betalen. Dit zijn onder andere de zorgpremie en uw maandelijkse energienota. Wees u hier zeer alert op.

Het sociaal team Dordrecht is bij mij aan de deur geweest. Waarom ben ik daar aangemeld?

Algemeen

Trivire heeft een convenant getekend met het sociaal team Dordrecht en de GGD. Er zijn huurders waar Trivire zich zorgen om maakt, omdat er een huurachterstand is of een dreigende huisuitzetting. Trivire wil zoveel mogelijk huisuitzettingen voorkomen. Daarom meldt Trivire huurders soms aan bij het sociaal team Dordrecht en GGD, zodat er gekeken kan worden naar een passende oplossing. Wij adviseren u om hieraan uw medewerking te verlenen.

Ik heb geen betaallink per e-mail ontvangen voor de betaling van de huur.

Algemeen

Indien u de huur digitaal betaalt, ontvangt u iedere maand rond de 20e een e-mail van Trivire met daarin een betaalverzoek. Mocht u deze betaallink niet hebben ontvangen, neem dan tijdens onze openingstijden contact met ons op via telefoonnummer 078 633 1600. Wij helpen u graag verder. 

Is mijn automatische incasso gelukt?

Algemeen

Dit kunt u zelf nazien bij uw bank. Als de automatische incasso niet is gelukt, krijgt Trivire meestal pas na een week en soms zelfs pas na 10 dagen bericht van de bank. Zodra dit bekend is bij ons, krijgt u van ons een bericht en/of een herinnering.

Ik heb bij het tekenen van het huurcontract een automatische incasso afgegeven, maar krijg nu toch een betaallink.

Algemeen

In dat geval kunt u tijdens onze openingstijden telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 078 633 1600. Wij helpen u graag verder.